Mnogi kalendari će fazu mladog Meseca pokazati kao zacrnjeni mesec (mrtvi mesec), pokazujući time da se Mesec ne može videti po noći jer se nalazi između Zemlje i Sunca. Novi, mladi Mesec je povezan sa počecima i s povećanjem svesti. To je dobro vreme za planiranje, započinjanje novih projekata i preduzetništva. Isto tako to je dobro vreme za čišćenje i razbijanje loših navika. Na psihičkom nivou muškarci osećaju Mlad Mesec jače od žena. U ovo vreme zemlja počinje disati.

U vreme mladog meseca dobro je krenuti u nešto novo, u ovoj fazi mesec deluje podsticajno za bilo kakva pokretanja. Mlad mesec daje pojačanu intuiciju, što može biti vrlo korisno kada treba doneti neku odluku. Ovo je i ciklus kada je povoljno krenuti s odbacivanjem loših i štetnih navika. Treba imati u vidu da je dan kada nastupa lunacija period kada statična energija prelazi u aktivnu pa dolazi do pojačane osetljivosti.

Uticaj mladog Meseca za razliku od punog, je manje uočljiv, no njegov negativan uticaj je puno veći. Razlog tome je u činjenici da je na dan mladog Meseca uticaj više suptilne prirode, dok je kod uticaja punog Meseca čovek svestan povećanih misli.

Pretvoriti moć Meseca u vašu korist je teška stvar jer je reč o takvoj snazi koja je u stanju pomeriti vodu u okeanima, uticati na vreme i na raspoloženje. Moć, koja se krije u Mladom Mesecu je više puta jača nego sile koje se osećaju u drugim periodima.

Važno je koja Vam je želja jer nije svejedno šta očekujete od Mesečeve moći. Sama sila je pusta energija koja se može usmeravati. Međutim, one sile koje se nalaze oko Meseca, obraćaju pažnju na Vas i nisu uvek na dobroj strani. Bilo koja greška može Vam prouzrokovati velike probleme jer ne možete znati da li će Vaša nesvesna dela privući pažnju pozitivnih ili negativnih sila (koje su tada posebno moćne).

Moć rituala

Kada čujete reč “ritual” na šta prvo pomislite? Možda taj pojam odmah povezujete s pentagramima, krugovima sveća, zlokobnim pevanjem i zakukuljenim figurama. Možda zamišljate okultne simbole, tmurno osvetljene sobe, vudu lutke ili neke slične stereotipne slike povezane s tom rečju.

Reč “ritual” gotovo uvek nosi verske konotacije – uostalom, gotovo svaka kultura od početka vremena ima rituale u sklopu svojih duhovnih i verskih obreda. Od starih Egipćana, američkih Indijanaca i Maja, do Budista, Hrišćana, Židova i Muslimana, stvoreni su rituali svake vrste i održavali su se za gotovo svaku zamislivu namenu. Možda ćete se iznenaditi kada otkrijete da rituali ne moraju biti ezoterični, rituali ne moraju biti religiozni i rituali ne moraju biti duhovni. Drugim rečima, ne morate pripadati niti jednoj tradiciji kako bi ih mogli praktikovati, ne morate biti religiozni ili duhovni i ne morate ih učiniti “okultnima” kako bi ih koristili.

Šta je ritual i na koji način vam može koristiti?

Rituale, o kojima govorim u ovom članku, može praktikovati osoba bilo kog uzrasta, pola, vere ili culture. Rituali su uobičajen skup radnji koje su prožete dubokim i ličnim značenjem. Kada se rituali izvode dosledno i introspektivno, mogu imati neizmerno blagotvoran uticaj na vaš život.

Ali ono što je važno zapamtiti – rituali sami po sebi nemaju moć. Razmišljajte o njima kao o šoljici: šoljica je posuda za vodu, ali kada je prazna – ne služi nam svrsi. Isto se može reći i za rituale; kada se preterano koriste, oni mogu postati prazni, beživotni i besmisleni.

Ovde su neke prednosti rituala:

Rituali će vam pomoći da “proterate” loše navike

Rituali će vam pomoći da se iscelite

Rituali će vam pomoći da dovedete do kraja neke stvari

 Rituali će vam pomoći da “prizovete” lekovitu moć transformacije

Rituali će vam pomoći da ostanete fokusirani i orijentisani na cilj

 Rituali će vam pomoći da razvijete samodisciplinu

Moć naših rituala zavisi od snage naše volje i namere. U određenom smislu, rituali su kao simbolička obaveza koju obavljamo kako bi rasli, jačali i iscelili se.

Svaki se Mesečev ritual treba precizno i detaljno provesti zbog sigurnosti i efikasnosti. Jedna stvar je sigurna, jedan manji ritual gde se samo pale sveće ne budi pažnju negativnih sila. Međutim, kad je reč o velikim željama i ozdravljenju, potrebno je energije u većoj meri usmeriti.

Zapalite sveću i oduvajte plamen

Duvanje u plamen sveće i njegovo gašenje oduvek simboliše “kraj”. Dobro je koristiti ovaj ritual kada želimo nešto završiti ili prestati s nečim, na primer, ranu krivice. Ne oslanjajte se na to da će vas ovaj ritual isceliti samo po sebi, već ga koristite kako bi potpomogli svoje ozdravljenje i premostili jaz između svesnog i nesvesnog uma.

Da biste dovršili ovaj ritual jednostavno izdvojite svaki dan vreme (koliko bude potrebno) i mirno mesto. Zapalite malu sveću, držite je među rukama, gledajte u plamen i držite nameru na umu. Na primer, vaša namera može biti: “Moj bes polako bledi poput plamena ove sveće. Ponovno pronalazim oproštaj.” Nakon toga, dunite u plamen.

Neka vetar odnese pero

Vetar je tajanstvena sila: ne može se videti, a toliko je moćan. Na mnogo načina, vetar je simbol samog života. Perje je s druge strane vrlo zemaljsko, ali lako odleti s vetrom. Ritual s vetrom i perom simboliše prihvatanje i predaju.

Realnost je da ne možemo uvek “promeniti” stvari da budu u skladu s našim željama u našim životima, a pošto se opiremo tome, to nam uzrokuje bol. Možete koristiti pero, list ili čak maslačak za ovaj ritual. Na prostranom mestu (po mogućnosti na otvorenom), držite predmet u ruci, duboko razmišljajući o svojim problemima. Zatim, kada ste spremni za puštanje pera, lista ili maslačka (a uz to i vaš otpor) oduvajte ga iz vaše ruke ili čekajte nalet vetra da ga odnese. Pogledajte kako pluta daleko, a s njim i vaša teskoba. Svaki problem, svađa i bol odlazi daleko.

Spalite svoje brige

Ovaj ritual je posebno moćan, jer doslovno sve smanjuje; misao, osećaj, nameru, želju ili problem. Ovaj ritual počinje s jednostavnim komadom papira. Na mali komad papira, napišite ono što vas muči. Na primer, možda ste napisali: “mržnja prema sebi”, “Moja ljubomora na _______”, “Ne mogu se zauzeti za sebe” i tako dalje. Imajte na umu da su neke emocije i iskustva zapravo blagotvorne i korisne za nas na neočekivane (a često i surove) načine, poput tuge i čežnje.

Ovaj ritual će funkcionisati samo s autodestruktivnim strahovima, željama i namerama, imajte to na umu. Nakon što ste zapisali problem na komad papira, nađite sigurno mesto i spalite ga šibicama ili upaljačem. Možete odabrati mesto na otvorenom ili sigurno mesto u zatvorenom prostoru.

Nakon što ste pronašli odgovarajuće mesto (pazite da plamen ne izmakne kontroli), sedite u tišini nekoliko minuta. Razmišljajte o tome što ste napisali na komad papira i kako to utiče na vaš život. Kada ste spremni da istinski otpustite osećaje, zapalite papir i gledajte kako se pretvara u pepeo.

Takođe možete izreći malu molitvu ili nekoliko reči kao što su “Neka bude”, “Ja sam spreman krenuti dalje” itd. Rituale možete ponoviti kada god želite. Ne samo da će vam pomoći u prihvatanju stvari, u pronalasku snage i odlučnosti, oni će takođe poslati vrlo snažnu poruku nesvesnom umu.

Izvor: atma.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner